Måleren fjernaflæses af vandværket hvert år den 1. januar

Du kan klikke her, for at se en vejledning til vandmåleren

Måleren skal monteres let tilgængelig, let udskiftelig og aflæselig

Måleren skal monteres med kugleventiler før og efter måleren

Måleren skal monteres umiddelbart efter godkendt indføring af jordledning

Måleren skal være plomberet og installationen skal være godkendt af personalet fra Vandværket