Her vil tilgå billeder og videre information omkring det nye vandværk der bygges i 2019.

Uge 35 – 2020

Fredag den 28. august blev det nye vandværk indviet.

Den oficielle indvielse blev foretaget af Favrskov Kommune´s borgmester Niels Boring.

I løbet  af dagen var der ca. 120 personer mødt frem til arrangementet.

Uge 5 – 2020

Den 28. januar er alle forbruger tilkoblet det nye vandværk.

Samme dag er det gamle vandværk fra 1947 lukket helt ned.

Uge 4 – 2020 

Mandag den 20. januar 2020 begyndte vi omkobling til det nye vandværk.

I løbet af uge 4 og 5 vil alle forbruger være koblet på og anlægget indkørt.

Alle funktioner i vandværket overvåges og styres via computer.

Herover ses det lukkede filteranlæg.

Herover ses rentvandstanke, hver på 75.000 litter, og udpumpningsanlægget. Vi bruger ca. 3 tankefuld i døgnet.

Uge 38 – 2019

Skyllevandstanken er placeret. Vægt 15 ton, 4 m ned i jorden.

Den 17. september 2019 er rentvandstankene hejst ind i den ny vandværksbygning.

I uge 35 – 2019

Den ny vandvlærksbygning er nu kukket.

Der er monteret solceller på taget, og den indvendig elinstallation er igang.

Torsdag den 27. juni – 2019

Rejsegilde på den nye bygning.

Uge 21 -2019

Så er murerne begyndt.

Uge 19 – 2019

Spærbuerne rejses.

Uge 17 -2019

Så er der støbt betongulv.

Uge 14 – 2019

Uge 14 er der støbt sokkel til det nye vandværk.

December 2018.

Den 28. december blev de 7 træerne som var i vejen for den nye vandværksbygning, fældet .

November 2018.

Mandag den 24. november 2018 underskrev hele bestyrelsen kontrakten med hovedentreprenøren på opførsel af nyt vandværk.

30. maj 2018.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling kan læses her

Februar – marts – april 2017.

Bestyrelsen for Laurbjerg Vandværk har hyret Ingeniørfirmaet NIRAS til at udarbejde en tilstands vurdering og fremtidsplan for vandværket.

Vores vandværk er bygget i 1947, tilbygning af filteranlæg i 1967, automatiseret i 1987.

Af hensyn til fortsat forsyningssikkerhed skal der ske en renovering, ombygning eller nybygning.

Bestyrelsen bad derfor NIRAS om at udfærdige en rapport for at vurder, hvad der var mest hensigtsmæssig og økonomisk rigtig set over en 25 års periode.

Ud fra beregningerne i rapporten viste det sig at det skal være et helt nyt vandværk.

Den 30. maj 2018 vil projektet blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling, her vil forbrugerne få lejlighed til at godkende projektet.