Vandets pH 7,6 kravværdi: min. 7,0 max. 8,5

Hårdhed total 12 Vejledende grænseværdi: 5 – 30

Vandkvaliteten kontrolleres løbende og efter gældende lovgivning.
Der undersøges for bakterieforurening og andre sundhedsskadelige stoffer.
Laurbjerg Vandværk får undersøgt vandet i henhold til myndighedernes anvisning for området som vi befinder os i.

Undersøgelserne foretages af analysevirksomheden: Eurofins Miljø A/S

Analyserapporter kan ses her