Her kan sendes en mail til vandværkets personale.

Drejer det sig om aflæsning af vandmåler i forbindelse med flytning eller ejerskifte, benyt da venligst formularen som findes under fanebladet “Flyttemeddelelser”