Laurbjerg vandværk`s oprindelse stammer tilbage fra august 1907.

Laurbjerg Vandværk er i dag et moderne og velfungerende vandværk.

I 2002 er den sidste modernisering foretaget. Der blev installeret nye frekvensstyrede pumper, installeret SRO anlæg til styring og fjernovervågning.

Der blev bygget ny rentvandstank som kan rumme 220 m3, svarende til 1 døgn´s forbrug.

Vandværket bliver forsynet fra 2 råvandsboringer.

Den ene boring er etableret i 1988, henter vandet fra en dybde på 55 m, den anden er etableret i 2001 og henter vandet fra en dybde på 103 m.

Laurbjerg Vandværk har ca. 460 forbrugssteder og lever ca. 77.000 mpr år.

Vandværket har ca. 22 km. forsyningsledninger som består af en del PVC rør, siden 1996 er der udelukkende brugt PE rør som bliver svejset i samlingerne.

Ledningsnettet er indtegnet digital, derved kan det hurtig rettes og ajourføres efter behov.

Vandværket`s Historie kan studeres i bogen som blev skrevet i 2007 i forbindelse med vandværket`s 100 år`s jubilæum